Becikowe to ustawowo przysługujący jednorazowy zasiłek dla rodzin, którym rodzi się dziecko. Ustanowione je na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeśli dopełnisz formalności (które nie są specjalnie skomplikowane), nieistotne są zarobki w rodzinie. Becikowe z zasady należy się każdemu. Kwota becikowego to 1000 zł i przyznawana jest przy każdym nowo narodzonym dziecku. Becikowe jest zwolnione od podatku dochodowego na mocy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem nie wykazujemy go, rozliczając się z Urzędem Skarbowym w swoim zeznaniu. 


Dokumenty do becikowego

Dokumenty do becikowego, które są niezbędne, by uzyskać zapomogę nie są trudne do zdobycia i w zasadzie jedyne o czym trzeba bezwzględnie pamiętać to o zaświadczeniu od lekarza prowadzącego ciążę, bo jest to jedyny dokument, którego posiadanie jest czymś obwarowane. Zaświadczenie jest ważne wtedy, gdy stwierdza, że ciężarna odbyła co najmniej trzy wizyty u lekarza ginekologa w każdym trymestrze ciąży. Jest istotnym dokumentem, ponieważ pozwala stwierdzić, że przyszła mama dbała o siebie. Zaświadczenie wydawane jest na specjalnym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.


Lista dokumentów nie jest też długa i w jej skład wchodzą: wniosek o becikowe, wspomniane już zaświadczenie od lekarza, które stwierdza, że jest się pod jego opieką co najmniej od 10 tygodnia ciąży, akt urodzenia dziecka, oświadczenie, że nie otrzymało się wcześniej becikowego (istnieje gotowy druk) na dziecko oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby starającej się becikowe otrzymać.  

Jak widać zatem, becikowe dokumenty nie stanowią problemu. Z dokumentami do urzędu gminy lub miejskiego ośrodka pomocy zgłosić się może zarówno tata, mama jak i każdy inny opiekun prawny dziecka.


becikowe będzie przydatne przy nowym członku rodziny

 

Wniosek o becikowe

Wniosek można składać do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, co zmieniło się w 2007 roku. Wcześniej można było to robić do 3 miesiąca życia malucha.  Wniosek składa się z trzech części i oświadczenia dotyczącego składania fałszywych zeznań. W pierwszej części wniosku wpisujemy swoje dane, czyli dane osoby ubiegającej się o otrzymanie jednorazowej zapomogi, jaką jest becikowe, drugą część uzupełniamy danymi nowo urodzonego dziecka. Będzie nam potrzebny numer PESEL lub data urodzenia malucha. Trzecia część to wypisania załączników, czyli wszystkich dokumentów, które dołączamy do wniosku oraz numer konta, na który chcemy, by becikowe zostało przelane.  


Tak wypełniony wniosek składamy w Urzędzie Gminy, do której należymy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy.
Powinniście pamiętać, że w wielu miastach można ubiegać się o becikowe miejskie, które jest przyznawane niezależnie od ustawowego becikowego oraz o becikowe w ramach wsparcia rodzin o niskich dochodach.

Becikowe - co, komu i kiedy się należy Ocena: 5/5 Ilość głosów: 1