Kiedy słyszymy o zaburzeniach łaknienia – pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to anoreksja i bulimia. I nie ma się czemu dziwić, bo to właśnie wokół tych problemów z odżywianiem jest największa dyskusja. Jednak wiele osób ma inne problemy z łaknieniem, o których nie mówi się głośno, gdyż często to bardzo wstydliwe problemy. Wszystkie te zaburzenia mają wspólną nazwę pica. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie rodzaje zaburzeń można wyróżnić?


Czym jest pica?

Pica to ogólna nazwa na zaburzenia spaczonego łaknienia. Osoby nimi dotknięte czują nieprzemożoną chęć zjedzenia tego, co nie jest jedzeniem lub nadaje się do spożycia np. dopiero po obróbce termicznej. Do takich produktów zaliczyć należy przede wszystkim: drewno, szkło, włosy, paznokcie, kał czy mocz. W skrajnych przypadkach osoby chore na pica jedzą własne ciało lub piją swoją krew. Do produktów żywieniowych, które nie nadają się do bezpośredniego spożycia, a które jedzone są przez osoby z zaburzeniami, zaliczyć można przede wszystkim mąkę lub surowe ziemniaki.


Pica, czyli spaczone łaknienie może dotknąć ludzi w każdym wieku. Bardzo często można je zaobserwować u kobiet w ciąży. Pica może towarzyszyć innym chorobom, np. zaburzeniom nerwicowym czy chorobom mózgu. Bardzo często pica wymaga specjalistycznego leczenia pod okiem lekarza psychiatry.


Pica – najczęstsze rodzaje spaczonego łaknienia

Osoby, które chorują na pica zjadają najróżniejsze rzeczy. Najczęściej występują zaburzenia takie jak:
- autokanibalizm – jest to zaburzenie polegające na zjadaniu własnego ciała. Często osobom z takim zaburzeniem usuwa się zęby, aby nie mogły dalej się okaleczać. Inną formą tego schorzenia jest autowampiryzm, czyli wypijanie własnej krwi;
- areofagia – jest to połykanie powietrza w czasie jedzenia. Może to prowadzić do odbijania się i wzdęć. Najczęściej wiąże się z nerwicą;
- koprofagia – jest to zaburzenie, w którym chory zjada własny kał. Jest to niebezpieczne z uwagi na to, że istnieje ryzyko zachorowania na takie choroby jak polio czy salmonella;
- ksylofagia – zjadanie drewna i produktów drewnopochodnych. Najczęściej występuje u dzieci. Objawia się najczęściej zjadaniem kredek i ołówków, a także papieru;
- trichofagia – zjadanie włosów. Połykanie włosów jest niebezpieczne dla zdrowia, gdyż nie są one trawione przez układ pokarmowy i mogą doprowadzić do niestrawności i silnych bólów brzucha;
- hialofagia – jedzenie szkła. Jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, gdyż wiąże się z ryzykiem poranienia układu pokarmowego.


Wśród najdziwniejszych zaburzeń łaknienia wymienić można:
- koniofagię – jedzenie kurzu;
- kautopieriofagię – zjadanie nadpalonych zapałek;
- amylofagię – zjadanie skrobi.


Jakie skutki dla zdrowia ma pica?

W przypadku wielu zaburzeń łaknienia skutki dla zdrowia mogą być bardzo poważne. Wystarczy wymienić możliwość zakażenia różnego rodzaju chorobami, poranienie układu pokarmowego czy nawet zatrucie metalami ciężkimi lub zakażenie pasożytami. Dlatego bardzo ważne jest szybkie zareagowanie na pierwsze objawy zaburzenia i rozpoczęcie terapii, która najczęściej wiąże się z leczeniem psychiatrycznym lub w lżejszych przypadkach z psychoterapią podobną jak w przypadku uzależnień i innych zaburzeń łaknienia.

Czym jest pica i jakie są jego rodzaje? Ocena: 5/5 Ilość głosów: 1