Pracownica w ciąży bez przeszkód nadal może pełnić swoje obowiązki służbowe, jeśli jej stan zdrowia i samopoczucie na to pozwalają, Oczywiście wszystko zależy od rodzaju świadczonej pracy i warunków panujących w zakładzie pracy. Warto przede wszystkim znać swoje prawa i wiedzieć, czego szef nie może zrobić.


Kiedy poinformować pracodawcę o ciąży?

Wiele kobiet ma dylemat, kiedy poinformować pracodawcę o fakcie zajścia w ciążę. Z jednej strony chciałyby się wstrzymać kilka tygodni – zwykle ciężarne są ostrożne z chwaleniem się ciążą podczas pierwszego trymestru. Z drugiej strony obawiają się, że w trakcie tych tygodni może dojść np. do ich zwolnienia lub zmiany warunków pracy. Tutaj uspokajamy – kobieta ciężarna jest chroniona przez prawo od momentu zajścia w ciążę (sprawdź objawy ciąży). Nie ma znaczenia, kiedy powie o tym szefowi.


Rozwiązanie i zmiana umowy

Z uwagi na ochronę ciężarnej od momentu zajścia w ciążę pracodawca nie ma prawa zwolnić kobiety lub zmienić jej warunków pracy bez jej zgody. Dotyczy to kobiet zatrudnionych na czas nieokreślony i określony. Wyjątkiem od tej reguły jest umowa na okres próbny nieprzekraczająca miesiąca.


Jeśli do wypowiedzenia umowy ze strony pracodawcy dojdzie w momencie, gdy pracownica jeszcze nie wie, że jest w ciąży, ochrona prawna także działa. Pracownicy przysługuje roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a kiedy umowa uległa już rozwiązaniu – przysługuje jej roszczenie o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie.


Istnieją dwa przypadki, gdy pracownica w ciąży może zostać zwolniona zgodnie z prawem. Pierwszy ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do likwidacji lub upadłości pracodawcy. Druga sytuacja to zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli w firmie istnieje organizacja związkowa, musi ona wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.


Wizyty u lekarza

Pracodawca jest obowiązany do udzielenia pracownicy w ciąży zwolnienia od pracy w celu wykonania zleconych badań lekarskich związanych z jej stanem, jeśli nie może ich wykonać w innych godzinach. Czas nieobecności z tego powodu jest usprawiedliwiony i podlega pełnemu wynagrodzeniu.


pracownica w ciąży


Prace wzbronione

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. zawiera cały szereg czynności zawodowych i warunków pracy, jakie są niedozwolone dla pracownic ciężarnych. Ważne jest tutaj, że wykaz jest bezwzględny – to znaczy, że zgoda pracownicy na ich wykonanie jest nieważna. Na liście znajdują się m.in.: prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów, prace w hałasie, przy drganiach oraz w określonym mikroklimacie zimnym, gorącym lub zmiennym, prace narażające na działanie promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz pól elektromagnetycznych i wiele innych. Pracodawca może dobrowolnie wydłużyć tę listę i sam uznać, że dana czynność nie powinna być wykonywana przez ciężarną.


Praca w godzinach nocnych i nadliczbowych

Pracownica w ciąży ma bezwzględny zakaz pracy w godzinach nocnych, nawet jeśli sama wyrazi na to zgodę. Pracodawca, gdy tylko dowie się o fakcie ciąży, ma obowiązek natychmiastowego przeniesienia pracownicy do pracy w trybie dziennym. Jeśli specyfika zakładu pracy uniemożliwia takie posunięcie, pracodawca musi zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy.


Podobnie sprawa wygląda z godzinami nadliczbowymi. Pracownica w ciąży, nawet jeśli wyraża na to zgodę, nie może pracować w godzinach nadliczbowych. Nie może zostawać ponad ustawowe godziny pracy nawet z własnej inicjatywy. Naruszenie tego zakazu przez pracodawcę stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika.


Podróże służbowe

Pracodawca nie może delegować ciężarnej kobiety do pracy poza jej miejscem pracy bez jej zgody. Dotyczy to także przerywanego systemu pracy. Nie jest to zakaz bezwzględny, gdyż pracownica może zostać delegowana, jeśli wyrazi na to zgodę.


Praca przy komputerze

Pracownica w ciąży nie może przebywać przy komputerze dłużej niż 4 godziny. Obowiązkiem pracodawcy jest znalezienie kobiecie na pozostałe 4 godziny pracy innych zadań, niezwiązanych z pracą przy komputerze.


Nierzadko kobiety obawiają się pracować w stanie błogosławionym z uwagi na swój komfort i obowiązki w pracy. Ważne, aby poznały swoje prawa, co z pewnością znacznie zmniejszy ich obawy.

Jesteś w ciąży? Sprawdź, czego nie może szef! Ocena: 5/5 Ilość głosów: 1