Kupując żywność, większość osób przegląda, choćby pobieżnie, informacje znajdujące się na etykiecie. Często są to jednak symbole, które w rzeczywistości trudno zrozumieć, dlatego też większość osób nie wie, co faktycznie je. Zasadniczą funkcją, jaką spełniają  etykiety produktów spożywczych, jest przekazanie potencjalnemu nabywcy rzetelnych informacji dotyczących składu konkretnego produktu. Jak prawidłowo odczytywać umieszczane na etykietach symbole oraz elementy tekstowe i graficzne?


Prawa konsumenta

Każdy konsument, czyli osoba kupująca konkretny produkt, ma prawo wiedzieć, jakie składniki znajdują się w danym produkcie. Informację te, z założenia, przekazują obowiązkowe etykiety, które powinny znajdować się na każdym opakowaniu.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy produkt musi być oznakowany informacją w języku polskim, w sposób zrozumiały dla każdego nabywcy.
Etykiety produktów spożywczych powinny być trwale przymocowane, niezsuwalne, natomiast informacje umieszczone w widocznym miejscu. Zasady etykietowania wprowadziła Unia Europejska przede wszystkim z myślą o tym, by potencjalny konsument mógł dokonać świadomego wyboru, czyli kupował produkty, których zawartość jest mu znana.


Z całą pewnością jest to wygodne rozwiązanie, przynoszące wiele korzyści potencjalnemu nabywcy, niemniej jednak nietrudno zauważyć, że większość nie rozumie przeważającej większości umieszczanych na etykietach symboli. Fakt ten dotyczy przede wszystkim konserwantów oraz szeroko rozumianych polepszaczy smaku.


etykiety produktów spożywczych


Jakie informacje powinny zawierać etykiety produktów spożywczych?

Etykieta to nie tylko element estetyczny, ale przede wszystkim rozwiązanie o charakterze informacyjnym. Na każdej etykiecie obowiązkowo musi znajdować się nazwa produktu (np. mleko, masło, olej, mąka), dopełniona informacją o sposobie jej przygotowania (np. pasteryzowane, głęboko mrożone itp.). Jeśli produkt był poddawany promieniowaniu jonizującemu, wzmianka na ten temat musi także znaleźć się na pakowaniu.


Kolejną kwestią jest ilość, liczona jako masa, litry lub sztuki. Należy pamiętać, że na opakowaniu powinna być uwzględniona masa netto produktu, czyli jego faktyczna ilość. W praktyce oznacza to, że gdy kupujemy kilogram mąki, wskazana ilość dotyczy samego produktu, nie zaś opakowania.
Bardzo ważna jest także trwałość produktu – w tej sytuacji elementem informacyjnym jest umieszczana na opakowaniu data. Informacja ta oznacza, że po upływie określonego terminu nie należy spożywać danego produktu. Ponadto producent powinien umieścić informację dotyczącą bezpiecznego przechowywania konkretnego produktu.


Informacje dodatkowe

Bardzo ważne są także informacje dodatkowe, czyli szeroko rozumiane oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Zapisy te dotyczą zarówno składników bezpiecznych, czyli korzystnych dla zdrowia, jak i tych, które w nadmiernej ilości mogą szkodzić lub wywoływać reakcje alergiczne. Przykładem mogą tu informacje typu „bogaty w błonnik”, „zawiera soję” itp. Czytając tę informację, konsument może świadomie podjąć decyzję o tym, czy kupi konkretny produkt, czy też z określonych powodów musi z niego zrezygnować.


Na uwagę zasługują także produkty ekologiczne, które powinny posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez Unię Europejską. Warto podkreślić, że certyfikaty w przypadku produktów ekologicznych są ważne nie dłużej niż trzy lata.
Wszystkie produkty ekologiczne poddawane są szczegółowym badaniom, na których podstawie przyznawane są odpowiednie oznakowania.

O czym informują etykiety na produktach? Ocena: 5/5 Ilość głosów: 1