Zdrada to zerwanie zawartej przez partnerów umowy. Dotyczyć może wszystkich par, nie wymaga bycia po ślubie. Trudno ją zdefiniować jednoznacznie. Związek ludzi jest tak indywidualny, jak indywidualne są charaktery ludzkie. Każdy związek jest zlepkiem zasad i przyzwyczajeń, których podstawą są uczucia, którymi obdarzają się ludzie. O zdradzie można mówić wtedy, gdy partnerzy przekraczają granice, które sami sobie wyznaczyli i łamią wspólnie stworzone zasady. 

 

Dlaczego mężczyźni zdradzają?

Żeby określić, dlaczego zdradzamy, musielibyśmy zdefiniować zdradę. Jeśli zdradą jest przygodny seks, posiadanie więcej niż jednej partnerki seksualnej, lub posiadanie stałej partnerki w postaci żony i jednocześnie kochanki, z którą znajomość służy tylko uprawianiu seksu, łatwo będzie poznać powód męskich zdrad.


Mężczyźni przede wszystkim zdradzają rozporkiem, czyli nie potrafią dochować wierności seksualnej partnerce. Jest to związane między innymi z uwarunkowaniem biologicznym, czym panowie często się tłumaczą. Monogamia rzeczywiście nie jest naturalnym stanem i zdecydowanie uniemożliwia atawistyczne podtrzymanie gatunku, jednak umowa społeczna, którą partnerzy zawierają między sobą, jednoznacznie określa, że łączy ich coś więcej niż tylko atawistyczna chęć prokreacji.


Mężczyźni zdradzają z powodu zaniedbania w związku. Bardzo często męskie zdrady seksualne pojawiają się niedługo po urodzeniu się dziecka. Kobieta jest tak pochłonięta i skupiona na macierzyństwie, że podświadomie odsuwa partnera na dalszy plan. Zaniedbany mężczyzna kocha żonę najbardziej na świecie, ale czuje się opuszczony, a jego potrzeby nie zostają zaspokajane, stąd pojawia się zdrada - seks z inną kobietą.


zdrada to zawsze ogromny cios dla partnera

 

Zdrada – dlaczego kobiety się jej dopuszczają?

Kobiety najczęściej zdradzają z zupełnie innych pobudek niż mężczyźni. Dla kobiety zdrada pojawia się w chwili, gdy zaczyna zastępować sobie partnera innym mężczyzną. Seks jest drugorzędny. Mężczyzna zdradza - uprawia seks, kobieta zdradza - zakochuje się. Kobieta zdradza, gdy jest w związku zaniedbywana, pozostawiona sama sobie. Kobieta najczęściej decyduje się na zdradę, gdy partner źle ją traktuje lub nie zabiega o nią. Rzadko jest to jednak zdrada seksualna, a jeśli tak, kobieta zdradza z kimś bliskim, kto poświecił jej czas i uwagę. Kobieta rzadko zdradza, uprawiając przygodny seks. Częściej zdrada prowadzi do budowania relacji.

 

Zdrada emocjonalna – co to takiego?

Zdrada emocjonalna to najgorszy rodzaj zdrady (jeśli można ją stopniować). Ten typ zdrady prowadzi bowiem do zawiązania się emocjonalnej relacji z inną osobą niż nasz partner. Decydujemy się na zdradę emocjonalną, gdy jesteśmy nieszczęśliwi w swoim związku. Zdrada emocjonalna najczęściej poprzedzona jest częściowym rozpadem związku i rzadko pojawia się spontanicznie. Jest zazwyczaj wynikiem długo trwających problemów w związku. Zdrady emocjonalnej można uniknąć, jeśli partnerzy dostrzegają problem i mają gotowość nad nim pracować. Jeśli jedna ze stron nie widzi problemu, bądź nie jest gotowa na zmiany wewnątrz, zdrada emocjonalna staje się konsekwencją kłopotów w związku. Zdrada emocjonalna zdarza się dużo częściej kobietom, które potrzebują podłoża emocjonalnego, by wykazać gotowość do nawiązanie relacji seksualnej z nowym partnerem.

Zdrada, czyli kiedy więcej nas dzieli niż łączy Ocena: 5/5 Ilość głosów: 1